मार्क्सवाद हामीले बनाएका होईनौँ तर त्यो हरेकको विषय हो || Kp Oli

https://www.youtube.com/watch?v=bfz1T8Qkbmk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *