२४ भन्सार नाकामध्ये १० वटाबाट निर्यात शून्य, निर्यात शून्य रहेका नाकाबाट ४० अर्बको आयात 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *